نرخ نامه

نرخ نامه هتل های کیمیا ( 1 - 2 - 3 ) تا مورخ 1395/09/30 با اعمال 30 درصد کمیسیون به شرح ذیل می باشد:

نام واحد  گنجایش نفر اضافه   نرخ برد(ریال)   نرخ آژانس(ریال) 
اتاق یک تخته(SGL)
(کیمیا 3)
یک نفر دارد 1/415/000 900/000
اتاق دو تخته(TWN) (DBL)
(کیمیا 3)
ندارد 2/250/000 1/575/000
سوئیت یک خوابه دونفره(DBL)
(کیمیا 3)
یک نفر دارد 2/750/000 1/925/000
سوئیت یک خوابه دو نفره(DBL)
(کیمیا 2)
یک نفر دارد 2/750/000 1/925/000
 سوئیت دو خوابه سه نفره(TWN) (DBL) 
(کیمیا 2)
ندارد 3/290/000 2/303/000
 سوئیت دو خوابه چهار نفره(TWN) (DBL) 
(کیمیا 1)
دو نفر دارد 2/310/000 2/317/000
سرویس اضافه 550/000 385/000

سرویس اضافه برای گروه های بالای 20نفر قیمت مناسب ارائه می گردد.

این مجموعه در نظر دارد تعدادی از اتاق های خود را به صورت سالیانه گارانتی بدهد. 

 

 

نرخ نامه هتل کیمیا ( 4 )

نام واحد  نرخ برد(ریال)   کمیسیون   نرخ همکاری(ریال) 
اتاق دوتخته 2/250/000 30 درصد 1/580/000
اتاق سه تخته 2/875/000 30 درصد 2/020/000
اتاق چهار تخته 3/425/000 30 درصد 2/400/000
 سوئیت یک خوابه پنج نفره  4/400/000 30 درصد 3/080/000
 سوئیت دو خوابه چهار نفره  3/965/000 30 درصد 2/780/000
 سوئیت دوخوابه شش نفره  5/065/000 30 درصد 3/550/000
 سرویس اضافه 550/000