تماس با ما

هتل کیمیا 1 : جزیره قشم - شهرک سام و زال - ورودی دوم
تلفن : 07635244366


هتل کیمیا 2 : جزیره قشم - شهرک سام و زال - ورودی اول
تلفن : 07635242971


هتل کیمیا 3 : جزیره قشم - شهرک سام و زال - ورودی اول
تلفن : 07635241261


هتل کیمیا 4 : جزیره قشم - میدان جهاد - بلوار صیادان
تلفن : 07635226600


Email: info@kimiaqeshm.com

ارتباط با ما

فرم نظر سنجی