وب سایت جدید راه اندازی شد

وب سایت جدید مجموعه هتل های کیمیا با ظاهری مدرن و کاربر پسند به همراه تور مجازی از امکانات هتل ها راه اندازی شد.

وب سایت جدید مجموعه هتل های کیمیا با ظاهری مدرن و کاربر پسند به همراه تور مجازی از امکانات هتل ها راه اندازی شد.